co to sa feromony

Informacje na temat Feromonów – co to jest?

Co to są feromony? Warto by było zacząć od tego, że feromony dzielimy na kilka podkategorii, jest to podział:

  • ze względu na typ efektu
  • ze względu na funkcję
  • ze względu na własności i sposób działania

Są to substancje chemiczne, które są wytwarzane przez organizmy żywe. Jest to podstawowa właściwość chemiczna w trakcie komunikacji werbalnej. Są wydzielane m.in przez zwierzęta. Organizmy tego samego gatunku, komunikują się w celu wymiany informacji. U zwierząt, ważną rolą jest znajdowanie osobnika drugiej płci, nawet oddalonej o kilka kilometrów miejscu. Dlaczego o tym piszemy? Dlatego, aby pojąć na czym polega użycie feromonów u ludzi, tym sposobem dowiadujemy się jak działają. Feromony są wytwarzane także przez ludzi, te fakty udowodnione są naukowo.

Gdzie występują Feromony?

co to sa feromony

Można wyróżnić bardzo dużo lokacji kilka najważniejszych to w:

  • ślinie
  • pocie
  • plemnikach

W zależności od naszego trybu życia, feromony wytwarzane są u niektórych bardziej u innych mniej, dlatego mamy dostępne na rynku takie substancje jak: androstenol lub androsteron. Feromony wytwarzane są u ludzi w okresie godowym w czasie młodości, jest to ważny fakt udowodniony przez naukowców. Wszystkie produkty które mają zastosowanie o jakim mowa wyżej, są dostępne dla pań jak i mężczyzn, wyróżniamy bardzo wiele rodzajów takich substancji. Jeśli chcemy być bardziej atrakcyjni, również jeśli chodzi o seksualność wybieramy odpowiedni na to środek, natomiast jeżeli chcemy aby czuć pewność siebie wybieramy inny specjalnie dopasowany na to środek. Feromony szczególnie poprawiają sytuację w komunikacji grupy płci docelowej. Warto pamiętać, że działa to tylko na płci przeciwnej, ale także podczas kontaktu o tej samej płci.

FAQ – Pytanie i odpowiedzi

 

Jak feromony działają na kobiety?

Feromony to substancje chemiczne wydzielane przez zwierzęta i rośliny. Feromony mogą wpływać na zachowanie innych osobników tego samego gatunku. Kobiety są wrażliwe na męskie hormony, które mogą wpływać na ich zachowania seksualne. Męskie feromony mogą stymulować kobiety do większej aktywności seksualnej, a także wpływać na wybór partnerów seksualnych.

Gdzie występuje najwięcej feromonów?

Feromony są produkowane przez wiele różnych organizmów, a ilość tych feromonów może się różnić w zależności od gatunku. Z reguły występuje najliczniej w miejscach, w których organizmy produkujące je mają największy kontakt z innymi osobnikami tego samego gatunku, takich jak kwiaty, które służą do polowania na owady, albo środowiska, w których żyje wiele roztoczy.

Gdzie produkowane są feromony?

Feromony to związki chemiczne wytwarzane przez żywe organizmy  i wykorzystywane do komunikacji z nimi. Mogą być wytwarzane przez narządy, tkanki lub komórki, a ich wytwarzanie może być regulowane przez układ nerwowy lub hormonalny. Feromony mogą być uwalniane do środowiska, gdzie mogą być wchłonięte przez inne organizmy lub mogą służyć do bezpośredniej komunikacji komórka-komórka. Feromony mogą służyć do komunikacji między organizmami tego samego gatunku lub między organizmami różnych gatunków.

Czy feromony działają na człowieka?

Feromony to substancje chemiczne wydzielane przez żywe organizmy, które wpływają na zachowanie innych osobników tego samego gatunku. Feromony mogą wpływać na zachowania takie jak seks, reprodukcja, agresja, strach itp. Niektóre badania sugerują, że feromony mogą mieć wpływ na ludzi, ale naukowcy nie wiedzą, czy  istnieje taki efekt, czy  to tylko efekt placebo.

About The Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top